În anul 2015, Republica Moldova, împreună cu alte 192 de state membre ale ONU, s-a angajat să pună în aplicare Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030 prin adoptarea Declarației Summit-ului privind Dezvoltarea Durabilă. Astfel, ODD 12.3 vizează reducerea cu 50% a deșeurilor alimentare pe cap de locuitor pe plan mondial la nivelul comerțului cu amănuntul și al consumatorului până în 2030, precum și reducerea pierderilor alimentare la nivelul lanțurilor de producție și aprovizionare, inclusiv a pierderilor în sectorul producției primare, al transportului și al depozitării.

Prin urmare, pentru prima dată în țara noastră a fost adoptată Legea Nr. 299 din 3 noiembrie 2022 privind prevenirea pierderii și risipei de alimente care a intrat în vigoare la sfârșitul lunii mai, anul curent.

Dumitru Dîrul, expert în advocacy:
Legea se aplică tuturor etapelor lanțului alimentar, inclusiv în sectorul de alimentație publică, iar scopul acesteia este asigurarea tranziției către o economie circulară prin menținerea alimentelor în circuitul consumului, prioritar uman, și evitarea formării deșeurilor alimentare, precum și prin diminuarea cheltuielilor aferente pierderii și risipei de alimente.

Ce ar trebui să cunoască agenții economici care activează în sectorul agro-alimentar despre această lege?

Operatorii din domeniul alimentar vor trebui să întreprindă următoarele măsuri de prevenire a pierderii și risipei de alimente și vor suporta cheltuielile necesare aferente:

  • vânzării promoționale sau la preț redus a alimentelor potrivit prevederilor Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior;
  • transferului alimentelor prin donație către organizațiile beneficiare sau direct consumatorilor finali ca alimente pentru consum uman sau ca hrană pentru animale, cu respectarea următoarelor termene: oricând, în cadrul unei perioade nu mai mici de 1/3 din termenul de valabilitate al produsului alimentar; sau oricând, în cadrul ultimelor 10 zile din perioada de valabilitate a acestora. Oricare dintre aceste perioade fiind mai mare până la expirarea datei durabilității minimale sau a datei-limită de consum, sau a termenului de valabilitate, însoțit de data fabricării alimentelor în cauză.
  • alimentele donate trebuie să fie sigure pentru consum și să fie etichetate potrivit prevederilor Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare.

În cazul în care alimentele deținute de operatori au devenit improprii consumului uman sau celui animal, acestea sunt transferate pentru:

  • valorificare prin transformare în hrană pentru animale, respectând cerințele sanitar-veterinare față de hrana pentru animale;
  • transformare în compost;
  • transformare în biogaz;
  • neutralizare în unități autorizate, potrivit prevederilor Legii nr. 209/2016;
  • incinerare și/sau coincinerare, potrivit prevederilor Legii nr. 209/2016 privind deșeurile.

Operatorii din domeniul alimentar care vor transfera alimente prin donație în baza Legii Nr. 299/2022 vor beneficia de deduceri și/sau facilități fiscale potrivit prevederilor Codului fiscal (care  urmează în acest sens să fie modificat);

Cum  va contribui noua Lege la prevenirea risipei?

Dumitru Dîrul, expert advocacy:Odată cu intrarea în vigoare a legii nr. 299/2022, aceasta va avea un puternic impact economic, reducând cuantumul cheltuielilor inutile provenite din irosirea alimentelor, prin intermediul aplicării asupra acestora a măsurilor de prevenire a risipei alimentare înainte de expirarea termenului de valabilitate a produselor în cauză.

De asemenea, beneficiile de ordin economic sunt și evitarea costurilor de păstrare și neutralizare a deșeurilor alimentare generate pe această cale. Pe de altă parte, legea creează și beneficii de ordin social, care vine în sprijinul persoanelor social-vulnerabile să beneficieze de produse alimentare, sigure pentru consum, pe care probabil nu și le-ar fi putut permite din cauza unor oarecare motive, contribuind astfel la eradicarea sărăciei.

Inovează și tu în afacerea pe care o gestionezi, colaborează cu Banca de Alimente!

Contactează-ne ca să prevenim risipa de alimente împreună: www.bancadealimente.md, email: banca.alimente1@gmail.com, tel.: 061012004

Acest material a fost produs cu suportul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestuia reprezintă responsabilitatea exclusivă a proiectului „Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile” finanțat de Uniunea Europeană cofinanțat și implementat de I.P. „Keystone Moldova”, A.O. „Concordia. Proiecte Sociale” și I.R. Misiunea Socială  „Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei.

Conținutul publicației aparține autorilor și nu reflectă în mod neapărat viziunea Uniunii Europene.