Asociația Obștească Banca de Alimente invită agenții economici interesați să participe la concursul de achiziție a produselor igienice de primă necesitate (kit-uri de primă necesitate).

Achiziția se va efectua în cadrul proiectului: Supporting Ukrainian refugees and host community members in Moldova/Sprijinirea refugiaților ucraineni și a comunităților gazdă din Moldova.

Condițiile concursului:

 • Oferta și documentele solicitate urmează a fi întocmite electronic având număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și aplicată ștampila companiei.
 • Ofertele urmează a fi expediate doar de către agenții economici ce dețin autorizările, licențele pentru vânzarea și distribuirea produselor oferite.
 • Pentru a fi considerată validă, oferta trebuie să conțină lista produselor igienice (Anexa 1) cu prețurile oferite și certificatele de calitate, de conformitate și de analiză, acolo unde este cazul.
 • Pentru a stabili conformitatea bunurilor cu cerinţele documentelor de atribuire, ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că bunurile se conformează condiţiilor de livrare.

Condițiile de livrare:

 • Livrarea Bunurilor se efectuează de către vânzător în termenele prevăzute de graficul de livrare (4 zile din momentul semnării contractului).
 • Disponibilitatea de a livra produsele gratuit la o distanță de 40 km.
 • Livrarea se va efectua cu transportul vânzătorului specializat și autorizat, conform graficului de livrare a produselor igienice.
 • Produsele pot fi livrate parțial în decursul a maxim 3 săptămâni.

Ofertantul câștigător trebuie:

 • să prezinte documentaţia de însoţire a Bunurilor precum:
  1. Certificatul de înregistrare a firmei;
  2. Copia declarației sau a certificatului de conformitate;
  3. Copia certificatului de calitate;
  4. Declarația pe propria răspundere, care presupune că ofertantul deține toate certificatele pentru produsele igienice menționate în listă confirmată prin ștampila umedă a firmei;
 • să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute în Contract;
 • să anunţe cumpărătorul după semnarea Contractului, în decurs de 4 zile calendaristice despre disponibilitatea livrării Bunurilor;
 • să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către cumpărător;
 • vânzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

Termenul limită de expediere a ofertelor – 17.06.2022 inclusiv.

Modalitatea de expediere a ofertelor:

 • prin email la adresa , banca.alimente@gmail.com indicându-se în subiectul mesajului „Ofertă pentru produse igienice + Denumirea ofertantului”.