Asociația Obștească Banca de Alimente invită agenții economici interesați să participe la concursul de achiziție a produselor alimentare neperisabile și de primă necesitate.

Achiziția se va efectua în cadrul proiectului: Supporting Ukrainian refugees and host community members in Moldova/Sprijinirea refugiaților ucraineni și a comunităților gazdă din Moldova;

Condițiile concursului:

 • Oferta și documentele solicitate urmează a fi întocmite electronic având număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și aplicată ștampila companiei.
 • Ofertele urmează a fi expediate doar de către agenții economici ce dețin autorizările, licențele pentru vânzarea și distribuirea produselor oferite.
 • Pentru a fi considerată validă, oferta trebuie să conțină lista produselor alimentare cu prețurile oferite (Anexa 1).
 • Compania declarată câștigătoare se obligă să prezinte toate certificatele sanitare pentru produsele ce urmează a fi achiziționate înaintea etapei de semnare a contractului.
 • Compania poate include prețul în condițiile contractării întregului lot și prețul pentru contractarea anumitor poziții.

Condițiile de livrare:

 • Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vânzător în termenele prevăzute de graficul de livrare (4 zile din momentul semnării contractului).
 • Disponibilitatea de a livra produsele gratuit la o distanță de 40 km.
 • Livrarea produselor alimentare se va efectua cu transportul vânzătorului specializat și autorizat, conform graficului de livrare.
 • Produsele pot fi livrate parțial în decursul a maxim 3 săptămâni.

Ofertantul câștigător urmează:

 • să prezinte documentele de însoţire a Bunurilor, precum:
  1. Certificatul de înregistrare al firmei;
  2. Copia declarației sau a certificatului de conformitate;
  3. Copia certificatului de calitate;
  4. Declarația pe propria răspundere, care presupune că ofertantul deține toate certificatele pentru produsele alimentare menționate în listă confirmată prin ștampila umedă a firmei.
 • să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute în Contract;
 • să anunţe Cumpărătorul după semnarea Contractului, în decurs de 4 zile calendaristice despre disponibilitatea livrării Bunurilor;
 • să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Cumpărător;
 • vânzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

Termenul limită de expediere a ofertelor – 13.06.2022 inclusiv.

Modalitatea de expediere a ofertelor:

 • prin email, la adresa  banca.alimente@gmail.com, indicându-se în subiectul mesajului „Ofertă pentru produse alimentare + Denumirea ofertantului”.